Bjurfors är ett av Sveriges största och äldsta privatägda mäklarföretag. De bedriver verksamhet i storstadsregionerna som Stockholm, Göteborg och Malmö. De är också verksamma i flera andra städer, och på ett antal attraktiva fritidsorter, både i Sverige och utomlands.

Vårt arbete:

  • Löpande hantering av SoMe

  • Facebook Ads

  • Produktion av material

I vårt samarbete med Bjurfors har vi tagit fram en strategi för flera lokala kontors digitala marknadsföring och sociala medier. Vi har genom specifika och handlingsbara planer ökat deras varumärkeskännedom lokalt, tagit fram grafiskt material och riktat specifika kampanjbudskap mot deras målgrupp.

 

Vi startade vårt arbete med att genomföra en grundlig nulägesanalys där vi analyserade Bjurfors varumärke på lokal nivå, närvaro digitalt och målgrupp för att lägga grunden för vår strategi.

 

Vår utgångspunkt var att skapa innehåll som framhäver det personliga mötet med en mäklare och de aktuella objekten på de lokala marknaderna. Kanalerna som vi valde att fokusera på var Instagram och Facebook för att på ett effektivt sätt kommunicera objekt och kampanjer mot rätt målgrupp.

 

Resultatet av vårt arbete med att etablera Bjurfors på sociala medier är 2.6 miljoner intryck, en ökning på 134% i antalet följare och mer än 20.000 engagemang hos målgruppen (Baserat på Bjurfors Örebro).

Kontakta oss så berättar vi mer

© 2020 Made by Media Sweden AB