black.png

Google Ads för ökad försäljning


Oavsett om du vill ha fler besökare till din hemsida, öka din försäljning, få fler samtal eller få dina kunder att komma tillbaka, kan du ta hjälp av Google Ads. Vi ger dig förutsättningarna för att öka dina intäkter och din avkastning. Du får en relevant och strukturerad annonsering där så många klick som möjligt leder till köp.


Analys och strategi

I första skedet genomför vi en nulägesanalys där vi analyserar ert varumärke, närvaro på Google och er målgrupp för att lägga grunden för vår strategi. Vi har nu skapat oss en förståelse för er verksamhet vilket hjälper oss att ta fram en strategisk plan baserat på varumärkets bransch, målgrupp och sökord.


Sökord

Vi genomgår en sökordsanalys för att få kunskap om vilken trafik som är mest lönsam för dig. Vi analyserar era kunders sökbeteende, trafikmängder och konkurrens för att avgöra vilka sökord som kommer generera det bästa resultatet.


Annonser

Hur får vi kunder att klicka på er annons? Baserat på vår strategi tar vi fram annonser som resonerar med er målgrupp. Ni betalar per klick och därför är det viktigt att få rätt klick. Vi använder oss av rätt kampanjstruktur och innehåll för att fånga era kunders uppmärksamhet.


Uppföljning & analys

Vi förstår att resultatet alltid är avgörande och därför lägger vi ett stort fokus på att ständigt analysera och optimera våra resultat. Varje månad tar vi fram en varumärkesrapport där vi presenterar mätbara resultat från era insatser och genom våra analyser får ni insikter på vad vi har levererat under förgående månad. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ta första steget och kom i kontakt med oss. Resten sköter vi.

Kontakta oss

© 2020 Made by Media Sweden AB