black.png

Mer följare, högre interaktion och bättre försäljning på sociala medier

Uppdaterad: 15 nov 2018


Att skapa mätbara resultat på sociala medier är något alla företag brottas med. Hur ska man använda dessa nya mediakanaler för att driva försäljning och öka sin varumärkeskännedom är en fråga vi ofta stöter på. Vi på Made by Media arbetar med några av Sveriges ledande varumärken och hjälper dem att skapa mätbara resultat på sociala medier.


Analys och strategi

I första skedet genomför vi en nulägesanalys där vi analyserar ert varumärke, närvaro på sociala medier och er målgrupp för att lägga grunden för vår strategi. Vi har nu skapat oss en förståelse för er verksamhet vilket hjälper oss att ta fram en strategisk plan baserat på varumärkets bransch, målgrupp och kanaler.


Kreativt innehåll

Varför skall någon följa just ert varumärke på sociala medier? Baserat på er bransch, erbjudande och målgrupp producerar vi innehåll som skapar intresse, förtroende och förmedlar företagets identitet. Vi tar fram anpassat material för alla plattformar med en utgångspunkt att få fler att interagera.


Betald annonsering

Hur når vi ut till vår målgrupp? Genom en tydlig strategi administrerar vi er annonsbudget och köper annonser för ökad varumärkeskännedom och konvertering. Vi optimerar all annonsering i form av löpande delningstester och analyser för att maximera er investering och resultat.


Uppföljning och analys

Vi förstår att resultatet alltid är avgörande och därför lägger vi ett stort fokus på att ständigt analysera och optimera våra resultat. Varje månad tar vi fram en varumärkesrapport där vi presenterar mätbara resultat från era insatser och genom våra analyser får ni insikter på vad vi har levererat under förgående månad. 


Kontakta oss så berättar vi mer.

Ta första steget och kom i kontakt med oss. Resten sköter vi.

Kontakta ossGarden Glory | En av våra kunder där vi tillsammans skapar mätbara resultat på sociala medier.

© 2020 Made by Media Sweden AB