black.png

Vilken typ av marknadsföring är mest effektiv?

Den som driver eget har redan många roller som t.ex. tillverkare, försäljare, ekonomichef, PR ansvarig eller bokförare. Det här gör att tiden för marknadsföring blir väldigt begränsad trots att långsiktighet och fokus krävs för att verkligen lyckas med att nå nya kunder. Nedan listar vi därför svaren på vilken typ av marknadsföring som är mest effektiv:


Marknadsföringskanaler:

 • Sociala medier  78%

 • Networking  65%

 • Personliga rekommendationer  51%

 • Bloggar  39%

 • Lokal annonsering  31%

 • Direktmarknadsföring (flyers etc.)  29%

 • E-post kampanjer  29%

 • Mässor och utställningar  22%

 • Tankeledarskap (tala på evenemang, skriva artiklar och blogg, mm.)  18%

 • Säljsamtal (cold calling)  8%

 • Affärsgåvor  5%

 • Sponsring (t.ex. lokalt idrottslag)  4%

 • Radioreklam  1%

 • TV reklam  0.15%


Använder du dagens tjänster på det mest effektiva sättet?© 2020 Made by Media Sweden AB