Strategi
Vi utvecklar strategier som skapar klarhet och lägger grunden för era insatser digitalt.

Hur skall vi kommunicera med vår målgrupp? Hur skapar vi tillväxt digitalt? Vem gör vad? När? Hur? Varför?.. Genom att ta fram en tydlig karta för vart ni ska, ökar chansen att ni går i rätt riktning och hittar hela vägen fram.

Digital strategi

Vi hjälper er att konkretisera era insatser digitalt för maximal tillväxt och ökad varumärkeskännedom.

Målgruppsanalys

Genom att analysera er data får ni en tydlig bild över er målgrupp och hur ni skall bemöta deras behov. 

Marknadsanalys

Genom att analysera ert varumärke, konkurrenter och målgrupp får ni en analys över potentiellt starka marknader.

Konsultation

Vare sig det gäller en workshop eller ett kortare telefonmöte vägleder vi er i rätt riktning för att uppnå era mål.

 
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Facebook - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln

© 2020 Made by Media Sweden AB