Bjurfors

Ett långsiktigt samarbete med ett av Sveriges största och äldsta privatägda mäklarföretag där vi har ansvarat för den digitala marknadsföringen på sociala medier.
Projektöversikt
Facebook Ads
Sociala Medier
Content
"Ett mycket givande samarbete där vi fick möjlighet att hjälpa flera mäklarkontor runt om i landet med att bygga sitt lokala varumärke, synas för rätt personer och sälja fler bostäder genom sociala medier."
Bella Karlsson - Social Media Manager

Vårt samarbete med Bjurfors inleddes med målsättningen att ta fram en tydlig strategi och plan för deras sociala medier som sedan skulle lägga grunden för vårt löpande arbete med deras kanaler.

Vi har genom specifika och handlingsbara planer ökat de lokala mäklarkontorens varumärkeskännedom, tagit fram grafiskt material och riktat specifika kampanjbudskap mot deras målgrupp.

Vår utgångspunkt var att skapa innehåll som framhäver det personliga mötet med en mäklare och de aktuella objekten på de lokala marknaderna. Kanalerna som vi valde att fokusera på var Instagram och Facebook för att på ett effektivt sätt kommunicera objekt och kampanjer mot rätt målgrupp.

Vårt arbete med att etablera Bjurfors varumärke på sociala medier resulterade i bland annat att Bjurfors Örebro såg en ökning på 200% i antalet följare på sociala medier under kort tid, även inläggen fick över 2 500 000 intryck det första året vilket resulterade i en kraftig ökning i antalet intressenter och potentiella kunder.