Falkenbergs Kommun

Ett långsiktigt samarbete med Falkenbergs kommun för att löpande locka och inspirera fler att bo, arbeta och leva livet i Falkenberg.
Projektöversikt
Webbdesign
Varumärkesidentitet
Logotyp
Sociala Medier
Facebook Ads
Google Ads
"Det har varit kul och enkelt att jobba tillsammans med Made By Media. De har alltid agerat professionellt, kommit med kreativa förslag och levererat resultat över förväntan. Made By Media har ett helhetstänk och förmåga att fånga det vi önskat gällande budskap, kund och träffsäker kommunikation."
Linda & Madeleine - Näringslivsutvecklare, Falkenbergs kommun

När Falkenbergs kommun kom till oss var målbilden tydlig:

• Få fler personer att flytta till Falkenberg

• Koppla ihop personer med specifik kompetens till rätt företag lokalt

• Stärka Falkenbergs platsvarumärke

• Inspirera människor till att bo, leva och arbeta i Falkenberg

Vårt samarbete inleddes med att ta fram en kampanj från grunden med grafisk identitet, kommunikation och strategi. När den övergripande kampanjstrategin var satt påbörjade vi arbetet med att ta fram en ny hemsida för att visa upp kampanjens videointervjuer, företagen i kommunen och mer information om Falkenberg som livsplats.

En sajt för att locka och inspirera

Designarbetet grundades i att presentera och paketera kampanjens idé och innehåll på ett lockande och inspirerande sätt för att få besökarna att bli nyfikna på Falkenberg som en plats för hela livet. Sajten skulle även fungera som ett verktyg för att hitta utforska Falkenbergs många möjligheter, samt ge möjlighet att titta på intervjuer och videos på personer som har valt att flytta till och arbeta i Falkenberg.

Efter ett lyckat första år för kampanjen togs beslutet att bygga ut hemsidan till en plattform för att visa upp hela destinationen Falkenberg. Målsättningen var nu att hemsidan skulle bli Falkenbergs ansikte utåt som destination och för att genomföra detta skapade vi en hemsida som idag är en viktig del av platsvarumärket.